OHJELMA 2021

14.00—14.30

ILMOITTAUTUMINEN

14.30—14.35

Tilaisuuden avaus

14.35—15.05

KEYNOTE-PUHEENVUORO: Kaisa Hietala (Exxon Mobile)

15.05—15.30

KEYNOTE-PUHEENVUORO: Piia-Noora Kauppi (Finanssialan Keskusliitto)

15.30—15.45

Tauko

15.45—16.30

PANEELIKESKUSTELU: Yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

16.30 alkaen

AFTER WORK

TEEMA: VASTUULLISUUS

Tämän vuoden tilaisuuden teemana on vastuullisuus. Keynote-puhujamme Kaisa Hietala ja Piia-Noora Kauppi syventyvät aiheeseen yhdessä Boreniuksen asiantuntijoiden kanssa.

KAISA HIETALA
Yritysjohtaja ja hallitusammattilainen, joka valittiin energiayhtiö Exxon Mobilin hallitukseen toukokuussa 2021.

Puheenvuoronsa aikana Kaisa kertoo, millaista osaamista globaalien yhtiöiden hallituksessa tarvitaan tulevaisuudessa sekä millaiset vaikuttamisen tavat yleistyvät vastuullisuuden alalla. Kaisa tarttuu lisäksi kiperämpiin aiheisiin, kuten siihen, voiko öljy-yhtiö tai kaivosyhtiö olla vastuullinen toimija ja voivatko sosiaaliset näkökohdat edellyttää ympäristötavoitteista luopumista.

PIIA-NOORA KAUPPI 
Finanssiala ry:n toimitusjohtaja. Euroopan parlamentin jäsen lähes vuosikymmenen ajan, UPM Kymmene Oyj:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2014–2020 ja Gofore Oyj:n tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2021 lähtien.

Puheenvuorossaan Piia-Noora pohtii finanssialan roolia vastuullisuuden edistämisessä. Hän kertoo mm. siitä, mitä yritysten neuvonantajien tulee tietää taksonomian vaikutuksista suomalaisiin yhtiöihin, mitä raportointivaateita uusi sääntely tuo ja mitä vaikutuksia taksonomialla on globaaleihin pääomaliikkeisiin. Lisäksi hän käsittelee sitä, millainen rooli juristeilla tulisi olla vastuullisemman yhteiskunnan rakentamisessa.

PANEELIKESKUSTELU
Boreniuksen toimitusjohtaja Casper Herler ja vastuullisuusasioihin työssään perehtynyt Senior Associate Aksu Tuominen keskustelevat yhdessä Kaisa Hietalan ja Piia-Noora Kaupin kanssa yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta sekä hallintotavoista.